Adaptacja poddasza od A do Z. Poradnik dla remontujących

W naszej firmie za adaptację strychu  zapłacisz od 80 zł m2 !

Każde poddasze to wyjątkowy przypadek, ale wiele zagadnień związanych z remontem i adaptacją poddasza jest wspólnych. Przybliżymy więc najbardziej typowe z budzących wątpliwości kwestie: jak doprowadzić instalacje na poddasze, jak ułożyć folię dachową od środka oraz jakie ściany działowe można zbudować na poddaszu? Zobacz, jak w praktyce zabrać się do remontu strychu.
poddasze

Jak doprowadzić instalacje na poddasze?

Instalację elektryczną na poddaszu najlepiej wykonać, prowadząc tam osobne obwody dla gniazd wtykowych i wypustów (do podłączenia urządzeń na stałe). Każdy obwód należy zabezpieczyć osobnym wyłącznikiem różnicowoprądowym.

Piony instalacji kanalizacyjnej są zazwyczaj doprowadzone aż ponad połacie dachowe. Wystarczy podłączyć do nich rury. Trzeba pamiętać, że minimalna średnica pionu, do którego można odprowadzać ścieki z miski ustępowej, to 100 mm. Podejścia kanalizacyjne, czyli rury łączące przybory sanitarne z pionem, powinny być prowadzone ze spadkiem co najmniej 2 cm na 1 m długości. Maksymalna długość podejścia to 3 m (1 m do miski ustępowej). Jeśli jest potrzebne dłuższe, to na końcu powinno być dodatkowo napowietrzane (montuje się specjalny zawór lub prowadzi dodatkowy przewód napowietrzający połączony z wywiewką).

Rury z ciepłą i zimną wodą łatwo jest doprowadzić na poddasze, i to w dowolne miejsce. Mają stosunkowo niewielką średnicę (około 2 cm). Da się je ukryć w podłodze – w warstwie wylewki lub w ścianach – w bruzdach pod tynkiem i glazurą. Dotyczy to zarówno rur rozprowadzających wodę użytkową, jak i tych do instalacji centralnego ogrzewania. Warto pamiętać, że jeżeli rura dostarczająca ciepłą wodę użytkową z podgrzewacza będzie bardzo długa, to po odkręceniu kranu trzeba będzie długo czekać, aż dopłynie do niego ciepła woda. Jeśli jest dostarczana z zasobnika, to można wykonać instalację cyrkulacyjną z pompą wymuszającą jej obieg przez instalację. Dzięki temu ciepła woda jest dostępna natychmiast po odkręceniu kranu, niezależnie od jego odległości od podgrzewacza.

 elektryka na poddaszu

Jak ułożyć folię dachową od środka?

W starych domach, których poddasze nie było użytkowane, w połaciach dachowych może brakować izolacji wodochronnej. Dawniej była to przeważnie papa mocowana do sztywnego poszycia – gdy dach kryto dachówką lub płytami falistymi.

Pod blachą płaską nie ma żadnej izolacji i jeśli pokrycie jest solidnie ułożone, właściwie nie jest ona potrzebna. Folia wstępnego krycia to stosunkowo nowy rodzaj izolacji, który można spotkać w domach nie starszych niż 20-letnie.

Jeśli zauważymy, że dach, o ile nie pokrywa go szczelnie blacha płaska, nie ma żadnej izolacji, musimy ją ułożyć. Najkorzystniejsze rozwiązanie ze względu technologicznego to zdemontowanie pokrycia i ułożenie izolacji z folii wstępnego krycia na krokwiach. Jeżeli bardzo zależy nam, żeby uniknąć ingerencji w pokrycie dachowe, istnieje możliwość ułożenia folii także od środka. Mocuje się ją do krokwi przed rozpoczęciem ocieplania. Gdy chcemy ocieplać poddasze wełną mineralną, zastosujmy folię o wysokiej paroprzepuszczalności – minimum 700 g/m2/24 h. Do innych, mniej chłonnych materiałów wystarczająca będzie folia niskoparoprzepuszczalna. Ważne, żeby na kilkanaście dni przed foliowaniem zabezpieczyć krokwie impregnatem ognio- i grzybochronnym.

Z czego zbudować podłogę na stropie?

Remont domu, którego intergralną częścią jest również adaptacja poddasza, zazwyczaj wiąże się również z nową podłogą na stropie. Z czego ją budować? To zależy w pewnym stopniu od rodzaju stropu. Na stropie betonowym (monolitycznym, gęstożebrowym z nadlewką betonową, prefabrykowanym) można ułożyć każdy rodzaj materiału podłogowego. Nie ma tu żadnych ograniczeń. Strop drewniany, którego trzonem konstrukcyjnym są równolegle rozmieszczone belki, stwarza pewne ograniczenia. Najczęściej na belkach robi się deskowanie lub poszycie z płyt drewnopochodnych grubości 2-2,5 cm, które tworzy stabilny podkład pod przyszłą posadzkę. Aby dodatkowo usztywnić strop i poprawić jego właściwości akustyczne, można na podłożu z desek lub płyt ułożyć tak zwany suchy jastrych. Jest to podłoga ze specjalnych płyt gipsowo-włóknowych, cementowo-włóknowych lub MFP ułożonych swobodnie na warstwie podsypki wyrównującej z kruszywa mineralnego. Na poszyciu z płyt drewnopochodnych da się również zrobić wylewkę cementową lub anhydrytową. Najpierw trzeba jednak rozłożyć warstwę izolacyjną z folii. Warto również ułożyć izolację akustyczną z twardej wełny mineralnej lub styropianu elastycznego.

Wylewkę powinno się zazbroić, wtapiając w nią siatkę z włókna szklanego. Zarówno wylewka, jak i suchy jastrych na podsypce znacznie dociążają strop, tak więc decyzja o wyborze którejś z tych podłóg powinna być poprzedzona ekspertyzą inżyniera lub architekta.

 

Jak budować ścianki działowe na poddaszu?

Ścianki działowe na poddaszu mają najczęściej lekką konstrukcję szkieletową z profili stalowych lub, rzadziej, z belek drewnianych. Jest to najkorzystniejsze rozwiązanie i jedyne dopuszczalne, gdy na poddaszu jest strop drewniany.

Na bardziej wytrzymałym stropie gęstożebrowym, monolitycznym lub prefabrykowanym można też budować działowe ściany murowane. Nie da się ich jednak postawić w każdym miejscu. Projektant jest zmuszony lokować je nad wzmocnionymi miejscami stropu lub zalecić wzmocnienie stropu pod taką ścianę, co jest czynnością bardzo skomplikowaną.

Wówczas na pewno lepszym rozwiązaniem podziału strychu okażą się lekkie ściany szkieletowe. Ściany takie muszą mieć wypełnienie z wełny mineralnej, która poprawia ich izolacyjność akustyczną. Okładzinę takiej ściany robi się przeważnie z płyt g-k mocowanych pojedynczo lub podwójnie, ale możliwe jest zastosowanie identycznego materiału jak na okładzinę skosów.

Przy połączeniu murowanej ścianki działowej z połacią musimy zadbać, aby nie powstał tu mostek termiczny. Górną krawędź ściany trzeba zakończyć na wysokości spodu krokwi i ułożyć na niej to samo ocieplenie co na połaci, aby ów mostek zminimalizować.

 

Klinknij, i zobacz adaptację strychu, nad którą aktualnie pracujemy.